Ungdommer fra menigheten Betlehem i Boldesti. Menigheten ligger like i nærheten av huset til Iosif og Daniela Bors. Jeg dro rett fra møtet i Vorbilau for å preke her samme søndag.