Hele hjelpesendingen er lastet ut og klar til å plasserers inn i bodene hos Iosif. Lille Lidia på 10 år ser over sakene.