Dette er et opptak fra møte i menigheten Forsoningens Tjeneste i Tønsberg, onsdag 08.10.2014. Olav Fjærli taler om Forsoningens Rekkevidde - Korsets byttehandel.