Dette er et opptak fra møte i menigheten Forsoningens Tjeneste i Tønsberg, onsdag 30.04.2014. Olav Fjærli taler om å være tent av Guds ild.