En mor og hennes datter får klær fra hjelpesendingen.