Her er menigheten samlet, med lederen Catalin til venstre.