Utenfor huset til Ionut Coman i Vennesla. Alt er pakket og klart til å kjøre med hjelpesending til Romania.