Opptak fra møte i menigheten Forsoningens Tjeneste i Tønsberg, torsdag 8. september 2016. Olav Fjærli viser bilder og forteller fra misjonstur i Romania 19/7 - 4/8 2016.