Broder Catalin kommer med en takkemelding på vegne av en fattig enke og hennes datter, som fikk hjelp via vår hjelpesending til Ploiesti våren 2018.