Videoopptak fra møte i menigheten Forsoningens Tjeneste i Tønsberg, torsdag 12. oktober 2017. Olav Fjærli taler ut fra Matteus 21:10-14 om da Jesus renset tempelet. VI er tempelet i Den Nye Pakt og vi må la Jesus "rense" tempelet.