Opptak fra møte i Menigheten Forsoningens Tjeneste i Tønsberg, torsdag 17.08.2017. Olav Fjærli taler om Guds fulle rustning ut fra Efeserne 6:10-18