Dette er et videoopptak fra møte i menigheten Forsoningens Tjeneste i Tønsberg, torsdag 13.10.2016. Olav Fjærli taler om Frimodighet, og deler opp ordet i tre: Fri, modig og het.