Himmelrikets skole er en serie TV program, med undervisning fra Bibelen. Det legges hovedsakelig vekt på en gjennomgang av de kristne grunnsannheter, ut fra Guds Ord. Konseptet tar tak i tanken med skole og utdanning. Man trekker paralleller til den allmenne skolen, og ser på hvordan Guds undervisningstilbud fungerer.


Guds Ord, Bibelen, er pensum. Gud er grunnlegger, Jesus er rektor, Den Hellige Ånd er rådgiver, din pastor er din klasseforstander, andre predikanter (tjenestegaver) er "timelærere", ulike menigheter er ulike klasser, og ditt lokale menighetsbygg er ditt klasserom.


Ved å bruke dette enkle bildet, tror vi at mange som er nysgjerrig på Guds Ord og det kristne livet, kan få en lettere forståelse for hva som er Guds plan med våre liv. Skolen har vi alle gått på, og den har lært oss å lese, skrive, regne og ta viktige avgjørelser. Men Himmelrikets skole går dypere - for Gud ønsker å utruste oss til tjeneste i Hans Rike, og Han ønsker at vi skal fullføre Hans plan for våre liv.


Noen skriftsteder:


"Derfor er enhver skriftlærd, som er opplærd i Himmelrikets skole, lik en husbond som bærer fram av sitt forråd, nytt og gammelt." (Matteus 13:52)


"Hele Skriften er inåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske skal være fullkomment, satt i stand til all god gjerning." (2 Timoteus 3:16-17)


"Han (Jesus) er det som gav noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til Ham, til manns modnhet, til aldersmålet for Kristi fylde." (Efeserne 4:11-13)

"Lær den vise, så blir han enda mer vis. Undervis den rettferdige, så går han fram i lærdom."
(Ordspråkene 9:9)

1. jun, 2012

Vi lanserer TV serien "Himmelrikets Skole"