Copilul meu.....
 


Poate că tu nu Mă cunoşti, dar Eu ştiu totul despre tine ... Psalmul 139:1      

    
Ştiu când stai jos şi când te ridici …Psalmul 139:2        

   
Şi cunosc toate căile tale …Psalmul 139:3  

             
Îţi cunosc până şi numărul firelor de păr… Matei 10:29-31     


Ai fost creat după chipul Meu … Geneza 1:27     


În Mine ai viaţa, mişcarea şi fiinţa …Faptele Apostolilor 17:28   


Tu eşti al Meu …Faptele Apostolilor 17:28     


Înainte să fi fost întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam …Ieremia 1:4-5  

Te-am ales mai-nainte de întemeierea lumii …Efeseni 1:11-12 

    
Nu eşti rodul unei greşeli căci toate zilele tale au fost scrise în Cartea Mea...Psalmul 139:15-16

              
Eu am hotărât chiar ziua naşterii tale şi locul unde vei trăi … Faptele Apostolilor 17:26

       
Eşti o făptură aşa de minunată …Psalmul 139:14

   
Eu te-am ţesut în pântecele mamei tale … Psalmul 139:13

    
Şi te-am sprijinit în ziua naşterii tale … Psalmul 71:6

   
Am fost înţeles greşit de cei care nu Mă cunosc … Ioan 8:41-44 

   
Dar nu Sunt nepăsător, nici supărat, ci  Sunt Dragostea desăvârşită … 1 Ioan 4:16

  
Şi dorinţa Mea e să revărs această iubire asupra ta … 1 Ioan 3:1

    
Doar pentru faptul că tu eşti copilul Meu, iar Eu, Tatăl tău … 1 Ioan 3:1

    
Eu îţi dăruiesc mai mult decât ţi-ar putea oferi vreodată tatăl tău pământesc … Matei 7:11

     
Pentru că Eu sunt cel mai bun Tată … Matei 5:48

        
Orice lucru bun pe care-l primeşti vine din mâna Mea … Iacov 1:17

     
Pentru că Eu sunt Cel ce-ţi poartă de grijă în toate nevoile tale… Matei 6:31-33

 

Dintotdeauna am gândit pentru tine un viitor plin de speranţă ... Ieremia 29:11

   
Pentru că te iubesc cu o dragoste veşnică … Ieremia 31:3

    
Mă gândesc la tine de tot atâtea ori câte boabe de nisip sunt pe malul mării …Psalmul 139:17-18    

  
Şi sunt plin de bucurie de dragul tău … Ţefania 3:17

      
Nu voi înceta niciodată să-ţi fac bine… Ieremia 32:40 

 
Căci tu eşti comoara mea nepreţuită … Exod 19:5

  
Eu doresc din toată inima Mea şi din tot sufletul Meu să-ţi fac bine … Ieremia 32:41

      
Şi vreau să-ţi arăt lucruri mari şi minunate … Ieremia 33:3

  
Dacă Mă vei căuta cu toată inima, Mă vei găsi … Deuteronom 4:29   


Desfătarea ta săfie în Mine şi Eu îţi voi da tot ce-ţi doreşte inima … Psalmul 37:4

        
Pentru că Eu dau şi voinţa şi înfăptuirea …Filipeni 2:13

  
Pot face pentru tine nespus mai mult decât ceri sau gândeşti … Efeseni 3:20   

Pentru că Eu sunt Cel care te-ntăreşte …2 Tesaloniceni 2:16-17

   
Dar şi Tatăl care te mângâie în toate necazurile tale … 2 Corinteni 1:3-4

      
Când inima ţie zdrobită sunt aproape de tine … Psalmul 34:18

       
Aşa cum un păstor îşi duce mieii pe braţe aşa te-am adus şi Eu aproape de inima Mea …Isaia 40:11

         
Într-o zi, Eu voi şterge orice lacrimă din chii tăi …Apocalipsa 21:3-4

     
Şi voi îndepărta de la tine toată suferinţa îndurată pe acest pământ … Apocalipsa
21:3-4

  
Eu sunt Tatăl tău şi te iubesc la fel de mult cum L-am iubit pe Fiul Meu, Isus, …Ioan 17:23

   
Pentru că-n Isus ţi-am descoperit dragostea Mea pentru tine … Ioan 17:26

     
El este întru totul asemenea Mie … Evrei 1:3

   
El a venit ca să-ţi arate că Eu sunt de partea ta şi nu împotrivă … Romani 8:31       

Şi să-ţi spună că nu mai ţin socoteala păcatelor tale … 2 Corinteni 5:18-19

  
Isus a murit ca tu şi cu Mine să putem fi  împăcaţi …   2 Corinteni 5:18-19

   
Moartea Lui a fost dovada supremă a iubirii Mele pentru tine … 1 Ioan 4:10

     
Am renunţat la tot ceam avut mai scump ca să-ţi câştig dragostea … Romani 8:31-32

        
 Dacă primeşti darul Fiului Meu, Isus, Mă primeşti pe Mine … 1 Ioan 2:23

       
Şi nimic nu te va mai despărţi vreodată de dragostea Mea … Romani 8:38-39

   
Întoarce-te acasă şi vei avea parte de cea mai mare sărbătoare pe care a văzut-o vreodată cerul   … Luca 15:7

   
Ţi-am fost dintotdeauna Tată şi-ţi voi rămâne întotdeauna Tată … Efeseni 3:14-15

     
 Întrebarea este…„Vrei şi tu să fii copilul Meu?”…Ioan 1:12-13

  
Te aştept …Luca 15:11-32


Cu drag, Tatăl tău
Dumnezeul cel Atotputernic