Opptak fra formiddagsmøte i Pinsekirken Filadelfia Grimstad, søndag 17. februar 2019. Olav Fjærli taler om frelsens tre faser (rettferdiggjørelse, helliggjørelse og herliggjørelse).