Viorel og Simona Manolache synger på møte i menigheten Filadelfia i landsbyen Vorbilau, søndag 24. desember 2017. Sangen heter "Spre Bethlehem" og er skrevet av Viorel Manolache.