Kjære bror og søster i Herren Jesus Kristus!

Etter at jeg begynte å lese mer og mer i Guds Ord, oppdaget jeg en "rød tråd" gjennom hele Bibelen.

Denne "tråden" handler om Guds plan for å føre menneskeheten tilbake til det livsfellesskapet vi mistet da vi falt fra Gud gjennom Adam og Evas fall i Edens hage.
 
Hele denne røde tråden går gjennom Det Gamle Testamentes mange ofringer, loven som ble gitt på Sinai berg - via Golgatas vidunderlige offer - der Jesus gav sitt liv for deg og meg - like inn i Himmelen, der Jesus brakte sitt eget blod og på denne måten fant en evig forløsning

Her kommer en gjennomgående undervisning over dette temaet, fordelt over flere ulike sekvenser.

Jeg opplever at dette er Bibelens viktigste budskap, og jeg har jobbet i årevis med dette stoffet.

Min bønn er at også du tar deg tid til å la dette budskapet fylle ditt sinn og ditt hjerte - og gi deg den frihet som kun evangeliet kan gi!

Gud velsigne deg!