Ledet av Guds ÅndRomerne 8:14  "Alle som drives av Guds Ånd, de er Guds barn."

Efeserne 2:10  "For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem."1.)   Å ikke være ledet av Gud

Det er en kamp å bli ledet av Gud. Det å bli misledet er viktig å ta med seg. Det går an å bli villedet også. Vil en ikke la seg bli ledet, så blir en det ei heller ikke.

Salme 32:8-9  "Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd. Vær ikke lik hest og muldyr som ikke har forstand. Deres villskap må tøyles med tømme og bissel, ellers kommer de ikke til deg."

Vi blir oppfordret til å ikke være som hest og muldyr som må tvinges. Men å la Herren gi seg vårt råd med bare øye, slik intim felleskap skal det være.2.)   Alltid i samsvar med Guds ord

Gud leder ikke utenfor ordet men i samsvar med ordet. Vi kan alltid være forvisset at Herren leder ikke uten forbi ordet, men i samsvar med ordet.

Salme 119:105  "Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti."

Vi må alltid kontrollere og bli justert av Guds ord. Jeg tror at Herren leder men av og til så er det noe fra oss selv, da må og skal Ordet justerte og korrigere oss!3.)   Kjenn din begrensning, begynn i det lille

Vi leser om mange store Guds menn og kvinner både i bibelen og i litteratur. De opplevde mange av dem Gud på en herlig måte, men alle de måte begynne å tro Gud i det lille. Vi må aldri tro at Gud alltid gjøre store ting før han gjøre det lille. Vi må lære å sette pris på det lille før vi kan oppleve det store. Takknemlige mennesker og takknemlige kristne er verdens sterkeste og lykkeligste mennesker.

Lukas 16:10 "Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort."

Vi må være tro i det lille før vi kan få mer og oppleve enda større ting. Er vi uredelig i det lille så vil vi etter all sannsynlighet ikke oppleve det store. Og skulle vi få oppleve det store uten å være tro i det lille, så er det ikke slik Gud gjør det som regel og det vil alltid da ha en form for bitterhet i seg.4.)   Samvittigheten er Guds instrument

Når vi tar imot Jesus får vi en renset samvittighet og den oppfører seg annerledes en før. Det gjelder bare å aldri gå imot sin egen samvittighet på noen områder i sott liv, den er et Guds instrument og gjennom den taler Gud. Paulus la vinn på å aldri skade sin samvittighet. Ta deg tid i stillhet og lytt etter din samvittighet, den vil lede deg og advare deg imot hva du ikke skal gjøre og lede deg til hva du skal gjøre.

 


5.)   Gjør det du kjenner som rikt og du har lyst til

Gud er all Gledens Gud. Han leder deg og meg gjennom glede. Har du lyst på en tjeneste så er det en gave Gud har gitt deg. Vi snakker ikke om kjødelig lyst, men ren og sunn glede. Gud gir oss lyst og glede over de ting vi skal gjøre og uvilje mot det vi ikke skal gjøre når vi har en god og ren samvittighet. Det ene åpner opp for det andre, dette gjelde både positivt og negativt. Har du en dårlig samvittighet så ligger ditt åndelige liv i mørke og du kan ikke forvente å bli ledet av Gud på en rett måte. Jeg snakker ikke om frelse her, du kan være herlig frelst men allikevel uten forbi Guds vilje med ditt liv. Men det aller beste er å være herlig frels, og herlig løst og satt i frihet.

1. Johannes 3:19-22  "Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille våre hjerter til ro for hans åsyn. For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud. Og det vi ber om, får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er etter hans gode vilje."

 

6.)   Bruk det du har og ikke har

Det er viktig og nødvendig å ikke bli helt overspent og drømmende når Gud skal lede deg. Fortell meg hva du har i huset, spurte profeten (Elisja). Det var det enka skulle bruke, ikke mer eller mindre. Bruk du også det du har og ikke har. Ikke lev på et luftslott men prøv å finne Guds vei for ditt liv på en konkret, enkel og liketil måte. Det er det som vil fungere best og er etter Herrens vilje.

Men sender Gud flere medarbeidere til deg, så gjør deg også bruk av dem, de aller fleste har en familie og andre har også venner, gjør deg bruk av dem og spill på lag med dem. Gud leder deg ut i fra de forholdene du er i og har, ikke det du drømmer og ønsker. Drømmene og ønske er viktige, de kan virke ansporende og være som et mål. Men bruk de talentene og gavene Gud har gitt deg.

Rom. 12:3  "I kraft av den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Gjør deg ikke større tanker enn du bør, men bruk din forstand og vær sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham."

 


7.)   Omstendighetene vil tale for eller imot deg

Gud er ikke slik at alt skal hele tiden være imot oss, men heller for oss. Det kan godt være at Herren vil sprenge porter, fjell og mye mer for oss. Og mette oss i ødemarken, men da er det viktig å kunne vente til dette skjer og ikke løpe foran Gud. Omstendigheten vil og må gå med oss, eller så springer vi foran Gud. Og vi trenger ikke å mase hverken på Gud eller andre, men kun å gjøre våre behov kjent, resten vil Herren gjøre og virke frem.

 


8.)   Du vil trives i Guds vilje

Det er de som tror at alt det Gud gjør skal være vanskelig og en skal ikke ha lyst til det. Skal Gud lede deg til en ektefelle så skal en mistrives med vedkommende. Slik er ikke Gud! Gud gjør at vi vil trives og få en lidenskap for å gjøre hans vilje. Gud er god og gjør gods sier salmisten. Har du lyst har du lov sier ordtaket. Dette kan selvfølgelig misbrukes, men Gud vil at vi skal trives å gå med ham. Selv om det enkelte ganger kan være kampfullt så skal grunntonen være at dette er godt og dette vil du, ikke av ulyst men av glede.


Salme 73:28  "Men for meg er det godt å være nær Gud. Jeg tar min tilflukt til Herren. Jeg vil vitne om alle dine gjerninger."

 

9.)   Den Hellige Ånd vil vitne  
 

Romerne 8:16  "Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn."

Dette at Ånden vitner er selvfølgelig veldig viktig. Vi har Guds egen Ånd på innsiden og han vitner. Du vil gjerne kjenne hjertebank, du blir varm og klam eller noe annet. Det er Gud som virker i deg, da vil det merkes på en eller flere måter. Jeg kjenner det veldig ofte med hjertebank og at hjerte slår en fase fortere. Dette er individuelt, men en lærer seg det etter hvert som en blir vant med og går ut på det en kjenner i sitt indre.

 

10.)  Overnaturlige manifestasjoner

Drømmer, syner, engleåpenbarelse, henrykkelse og mye annet. Alt dette må vi forvente at Gud vil lede oss med. Evangelisten Filip fikk oppleve noe stort når Gud ledet ham, han ble rykket bort. Gud er den samme og gjør det samme i dag også, bare vi tror og er åpen for ham.

Ap.gjerninger 8:39-40  "Da de steg opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig sin reise. Men Filip ble sett igjen i Asjdod, og han forkynte evangeliet i alle byene han reiste gjennom, helt fram til Cæsarea."