Barnabas

Dette videoopptaket er fra møte i menigheten i Habud, søndag 29 mai 2010. Min svoger Gabriel Georgescu taler om Barnabas.

Barnabas var en god mann, full av Den Hellige Ånd og tro. Mange mennesker ble vunnet ved hans tjeneste (Ap.gjerninger 11:22-24). Et forbilde for oss i dag.