Opptak fra formiddagsmøte i Pinsekirken Filadelfia Grimstad, søndag 10. november 2019. Olav Fjærli taler og tittel er "Med Jesus i stormen".