New Church in Valea Gardului

I August 2019 var vår rumenske bror Ionut Coman, bosatt i Vennesla i Norge, nede med hjelpesending til landsbyen Valea Gardului. Menigheten holdt til i en container, under svært fattige kår.

Senere i høst talte Gud til en rik mann om å gi penger til arbeidet der, slik at de fikk reist et kirkebygg. Her er et fotoalbum som viser prosessen fra vårt første møte med disse i sommer og til kirkebygget sto ferdig sent i høst.