Prosjekt Kirkebygg 2011

Prosjekt: Nytt kirkebygg i landsbyen Rancaciov


Romanian Gospel Mission er nå igang og støtter oppføring av et nytt kirkebygg i landsbyen Rancaciov i Provinsen Dimbovita i Romania. Dette er en pågående aksjon utover våren 2011, og kirkebygget forventes å innvies i løpet av sommeren. Vil du hjelpe oss å gjennomføre dette ved å gi din pengegave til menigheten i Rancaciov? 


Det er min svoger Aurel Mocanu (gift med min kones eldste søster) som står i spissen for dette prosjektet. Han kommer opprinnelig fra denne landsbyen. Aurel har erfaring i husbyggingsbransjen. De siste årene har han opplevd at Gud har lagt ned en sterkere og sterkere trang til å gå igang med å reise et kirkebygg for de kristne i landsbyen han kommer fra.

Prosjektet går ut fra Pinsemenigheten Betel i Tirgoviste, hvor Aurel og hans familie er faste medlemmer. Dette betyr også at Pastor Nelu Floarea, som har vært min hovedkontakt i Romania siden 1999, står som åndelig leder (supervisor) for den kommende menigheten. Aurel vil gå inn som den lokale leder/hyrde for menigheten i Rancaciov og som leder for byggeprosjektet. Å vite at det er folk som jeg kjenner såpass godt som disse to, gjør at jeg vet at prosjektet er i de beste hender, og at dette er veldig "god jord å så inn i" med dine økonomiske midler.

Litt fakta om landsbyen Rancaciov. Det er en landsby med over 400 familier, hvorav de aller fleste regner seg som "kristne" ved at de tror på Gud og bekjenner seg til den ortodokse tro, som jo er statsreligion i Romania. Men etter å ha hatt evangeliske framstøt og møter, har flere blitt frelst og latt seg døpe.Til nå har det vært et 30-talls brødre med deres familier som har vært samlet i husfellesskap med bønnemøter osv. Det er med utganspunkt i disse familiene at det nå dannes menighet, som da vil bli tilknyttet Pinsemenigheten Betel i Tirgoviste, som en utpost. Jeg håper å kunne legge ut noen bilder av stedet om kort tid, slik at dere kan danne dere et bedre bilde av hvordan det ser ut der.

Jeg har selv vært i mange av landsbyene i provinsen Dimbovita, og det samme går igjen over alt. Det er mye fattigdom blant folket (særlig sigøynerne). Men samtidig har folk en stor hunger etter mere av Gud. Vi tror derfor at dette prosjektet kommer til å føre til menighetsvekst og en vekkelse i landsbyen. Jeg ser selv fram til å reise nedover for å forkynne evangeliet, invitere til frelse og be for syke! Min erfaring er at Herren virker med og stadfester sitt eget ord, gjennom helbredelser, mirakler og ved at mange sjeler vinnes for himmelen!

Vil du være med å gi din pengegave til det nye kirkebygget i Rancaciov? Da kan du gi din gave på kontonr: 9722.44.07444 i Skandiabanken.

Gud velsigne deg rikelig og takk for din dyrebare gave!

Broderhilsen i Kristus
Olav Fjærli