Dette er et opptak fra møte i menigheten Forsoningens Tjeneste (Tønsberg) onsdag 17. desember 2014. Olav Fjærli taler over temaet "Tre typer kristne".