To typer kunnskapINNLEDNING:


(Ordspr. 29,18)

”Uten åpenbaring blir folket tøylesløst…” – de kommer på villspor og mislykkes. Slik er det med alle mennesker, enten de kaller seg kristne eller ei.

 

I dag ser vi at til og med hele nasjoner og folkeslag har kommet på avveier fordi de forkaster Bibelens budskap, og holder seg i stedet til menneskers lærdommer og ideologier. De som søker åndelige svar, søker gjerne inn i fremmede religioner og begynner å dyrke fremmede ”guder”. Alle disse havner på villspor og folket blir tøylesløst!

 

Men det tragiske er at til og med kristne mennesker lar seg bedra slik at de ikke søker å få innsikt og åpenbaring fra Guds Ord. Man har gjerne en lære, man leser nok i Bibelen – men man er ikke hungrig på Guds Ord. Om man saumfarer mange kristnes holdninger og ser hvilken ”lære” de holder seg til, vil man snart se at det mangler åpenbaring i Guds Ord, og at deres liv som kristne ofte er basert på tradisjoner, ritualer, skikker og menneskebud. Alt dette er menneskeverk, og det bygger ikke på en sann åpenbaring i Guds Ord. Disse folks kunnskap om Gud, Jesus og Bibelen blir basert på sansekunnskap i stedet for åpenbaringskunnskap.

Derfor sier Bibelen at mange troende, av Guds eget folk, går til grunne på grunn av mangel på kunnskap.

(Hosea 4,6)

 

Som det sterkeste eksemplet kan vi nevne alle de bibelstudenter som begynner å rote med ulike typer av ”liberalteologi”, hvor man snart fornekter alt som er av overnaturlig art i Guds Ord – til fordel for et utvannet evangelium som er til for å tilfredsstille menneskets kjød!!

Og hva slags kunnskap er det snakk om her? Jo, vi vet jo at alle kristne har en kunnskap om Gud, men dette blir ofte bare sansekunnskap. Men den kunnskap som Gud etterlyser og det som gjør at mange kristne ikke fullfører sitt løp – er mangel på åpenbaringskunnskap!!

 

 

 

1.      TRO BYGD PÅ SANSEKUNNSKAPLa oss se litt på lignelsen om såmannen.

(Matteus 13,19)

Denne lignelsen av Jesus er svært interessant. Vi ser at den første gruppen, de ved veien, gikk glipp av Ordets frukt fordi de forsto ikke budskapet. Dermed kom Satan og røvet Ordet.

Disse tok seg altså ikke tid til å la Ordet få synke inn. De fikk ingen åpenbaring, fordi de lot tvil og vantro få ta overhånd.

 

Kanskje var det et Gudsord som ikke passet inn i deres egen situasjon? Dermed prøvde de kanskje å tilpasse Ordet til deres egen situasjon, for da å kunne forstå det bedre. Hvor mange kristne er det ikke som gjør nettopp dette. Vi leser i Guds Ord ting som f.eks:

-          ”Jeg skal holde sykdom borte fra deg, du skal nå dine dagers fulle mål…”

       (2. Mosebok 23,25-26)

-    ”…alt du gjør skal lykkes dersom du følger Guds Ord…” (Salme 1,1-3)

-          ”Bring hele tienden inn i forrådshuset….så skal jeg åpne himmelens sluser over dere…”    

        (Malaki 3,10)

-          ”Ved hans sår har vi fått legedom…(Jesaja 53,5)

-          ”Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus…” (Filipperne 4,19)

 

Vi er derimot kanskje i en helt motsatt situasjon med våre liv. Vi er kanskje både syke, svake, mangler penger og strever med det meste i livet. Da blir det lett å forsøke å ”pynte” på Guds Ord for å få det til å stemme overens med våre egne erfaringer. Men da finnes det jo ingenting som kan løse oss ut av den vanskelige situasjonen! Nei vi må la Guds Ord få lov til å være Guds Ord, uansett hvor mye det står i kontrast til våre egne erfaringer!


Sansekunnskap gjør at mange troende farer vill. Vi må overgi oss totalt til Guds Ord og la det forme oss. Da får vi åpenbaring og våre liv blir forvandlet.

(Markus 12,24)

(Hebreerne 4,2)

La Ordet synke ned i ditt hjerte, grunn på det og bli ett med det!

 

(1. Samuel 3,1 og 7)

Gutten Samuel tjente Gud uten å kjenne Gud! Han hadde jo hørt og lært mye om Gud av Eli. Men hva slags kunnskap var dette? Jo – ren sansekunnskap!! Han kjente ikke Gud ennå.

Å kjenne Gud er det samme som å leve i åpenbaring.

 

(5. Mosebok 29,29)

”…Men det som er åpenbartgjelder for oss.”

Sansekunnskap vil aldri bære frukt!!

 

 

 

2.      JESUS – VÅRT EKSEMPELBibelen maner oss til å ta lærdom av Jesus og ha Hans liv og lære som forbilde. Vi er kalt til å leve slik som Han levde.

(1.    Johannes 2,6)

 

Hvor var det Jesus fikk all sin visdom og åpenbaring fra? Jo, Han sier selv at Han fikk ikke sine ord av seg selv, men av Faderen.

(Johannes 14,10)

Gud gav Ham ord på forhånd, forut for situasjoner som Jesus havnet opp i. Slik må det være med oss også. Vi må lære av Jesus!

 

En annen ting som Jesus var veldig klar på, var at det er Ånden som gjør levende!

(Johannes 6,63)

De ord Jesus talte var ånd og liv. Dette er det samme som åpenbaringskunnskap. Levende ord fra himmelen, fulle av åpenbaring, er det eneste som setter mennesker fri!

(Johannes 8,32)

(2.    Korinter 3,5-6)

Derfor må vi ha åpenbaring i Guds Ord, slik at vi kan være istand til å forkynne mennesker i frihet med de ord vi taler. Våre ord må også være ånd og liv = åpenbaringskunnskap.

 

Apostelen Paulus vier et helt kapittel i Korinterbrevet for å slå dette fast: VÆR AVHENGIG AV DEN HELLIGE ÅND! HAN SKAL TALE, DU SKAL FORMIDLE!!

(1.    Korinter 2,1-16)

 

 

 

3.       KILDEN TIL ÅPENBARINGSKUNNSKAPENAll åpenbaringskunnskap finnes i Kristus.

(Kolosserne 2,2-3)

Derfor må du bygge ditt liv å din tro på å stadig søke Ham. Jo mer tid du tilbringer sammen med Jesus, i bønn og i tilbedelse, jo mer åpenbaring vil du få! Det er på akkurat samme måte som med Jesus. Han fikk sin visdom og åndelige styrke fra et liv i bønn.

(Lukas 5,15-16)

 

Når du ber, er det viktig at du ber om visdom og åpenbaring.

(Efeserne 1,17-19)

 

Det er også viktig at du er lydig mot Jesus og Hans Ord. Lydighet mot Jesus, som er din Herre, vil gi deg åpenbaring.

(Johannes 14,21)

 

Da vil Gud åpenbare sitt Ord for deg, og du vil gå ut som en sann Herrens tjener som Gud har gitt både disippeltunge og disippelører…

(Jesaja 50,4)