August 1997

"Jesus sa til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!"  (Markus 1:17)
 
 

Kjære venner, brødre og søstre i Kristus! 


Romania... Et fremmed land, ikke så veldig langt unna på kartet. Det ble kjent gjennom nyhetsbildet pga den voldsomme revolusjonen i 1989, da diktatoren Niculae Ceausescu ble styrtet og henrettet. Senere kom landet igjen i fokus pga groteske bilder fra barnehjem og nedverdigende leveforhold for gatebarn. Her var vi på en 11 dagers misjonstur i slutten av juli. Lillian Hellesø fra Rørvik har vært i Romania 7 ganger i løpet av de senere årene, men for Olav Fjærli var dette den aller første turen.

Vi dro fra Oslo 19. juli, med fly via Zurich i Sveits og videre til Buccuresti i Romania. Vi ankom flyplassen sent på kvelden og ble hentet av tolken vår, Laura Popescu, og hennes bror Liviu. Laura er Lillians hovedkontakt i Romania. Hun har vært i Norge, som elev ved Oslo Kristne Senters bibelskole i 1993/94.

Vi var på to møter i Buccuresti, hvor Lillian også talte i det ene møtet, i Emmanuelkirken. Denne menigheten er ledet av Pastor Ioan Bocchian, som er en av Pinsebevegelsens øverste ledere i Romania.

Men vårt virkefelt denne gangen var ikke i hovedstaden. Rett over helgen dro vi videre til en by 80 km nordvest for Buccuresti - byen heter Tirgoviste. Her bor Pastor Daniel Turculet med sin familie. Han og Schila har 10 barn - pluss ansvaret for 3 menigheter. De er sigøynere og herlige mennesker. Daniel visste ikke at vi kom, men hadde bedt til Gud om at Han måtte sende Lillian til Romania. Og her sto hun plutselig, og gleden var selvsagt stor.


Nesten 100 mennesker frelst!


Pastor Daniel arrangerte det meste av det som skulle foregå utover i uken. Vi hadde møter hver dag, i tillegg til at Lillian ble spesielt invitert til å tale i to møter. Det ene var i forbindelse med en stor teltkampanje på et sted som heter Campulung. Lillian opplevde en tøff åndskamp innfor dette møtet, men det ble til et mektig gjennombrudd. Over hele salen gav folk respons på frelsesinnbydelsen. Dette var veldig spesielt, ettersom kampanjen var i et sterkt ortodoks område. Ellers talte Lillian også i pinsemenigheten Efraim i Tirgoviste på søndag kveld. Hun talte i 4 møter totalt, mens Olav talte i 7 møter.

Her må det også nevnes at det er skepsis til kvinnelige forkynnere de fleste steder, og vi merket også dette. Men Lillian kommer med mer en bare forkynnelse. Hun er også en nødhjelpskoordinator og kan kanalisere hjelp til menigheter og organisasjoner der nede. Dette argumentet gjorde også at hun fikk den inngangen hun trengte.

Tilammen ble nesten 100 mennesker frelst i løpet av disse 11 dagene!! Møtene foregikk ute i landsbyene rundt Tirgoviste. Foruten de sentrale evangeliske sannheter om frelse og helbredelse i Jesu forsoning, ble også temaer som tro, bønn og sinnets fornyelse berørt i forkynnelsen.

På lørdag formiddag fikk vi holdt et seminar i Pinsemenigheten Elim i Tirgoviste. Olav underviste over temaet "Rettferdiggjørelse ved tro". Det ble en stor oppmuntring for møtedeltagerne. I pausen mellom de to undervisningsleksjonene, kom en kvinnelig rumenske misjonær med en sterk beretning. Hun hadde fått en profetisk hilsen fra Gud om at det skulle komme noen langveis fra og forkynne et grunnleggende budskap ut fra Bibelen. Dette besøket skulle så bli starten på en ny og fruktbar tid for denne menigheten. Vi ble svært beveget over å få lov til å være med og oppfylle denne profetiske hilsenen.


Helbredelsene


Vi så mange sterke helbredelser i møtene ute i disse landsbyene. På et møte kom det fram ei eldre dame som hadde svært dårlig syn. Hun brukte sterke briller med veldig store brilleglass. I tillegg til dette, hadde hun også mistet førligheten i den høyre armen. Vi ba for både lammelsen og synet, og et kvarters tid senere i møtet kom hun i vill begeistring og avbrøt hele ettermøtet. Hun fortalte at hun nå var helt god i armen og at hun kunne se uten brillene. Gud hadde tydeligvis også rørt ved taleevnen hennes, for nå kunne tolken vår forstå alt hun sa uten problemer!!

På et annet møte kom det fram en "diakon" (medhjelper, en slags eldste) og ville at vi skulle be for hans venstre øre, som var døvt. Han skulle ha operasjon i øret et par uker senere, men hadde bestemt seg for å la Gud få gjøre det Han vil - til et vitnesbyrd for leger og andre. Så vi ba for ham, og Gud åpnet øret hans øyeblikkelig! Mens vi holdt for det friske øret, ble han testet, og hadde ingen problemer med å gjenta ordene "Jesus is good" og "Jesus has healed me" som ble hvisket inn i øret bakfra.

Vi besøkte også et sykehjem utenfor Tirgoviste. Her bodde det mange eldre og syke mennesker. Lillian var opptatt av å snakke med direktøren for sykehjemmet, for å kartlegge behov osv i forhold til nødhjelpssending som vi planlegger fra Norge. I mellomtiden gikk Olav og pastor Daniel rundt og hilste på pasientene. Tolken vår, Florina Matei, vitnet frimodig om Jesus for flere av pasientene, og vi fikk be med tre av pasientene til frelse.

Det var også flere som var syke der. En mann hadde blitt rammet av slag, og var delvis lam på høyre side. Høyrearmen hans var stiv som en stokk. Olav kjente en sterk tilskyndelse til å be om helbredelse for denne mannen. Så vi la hendene på ham og ba for ham. Etterpå kunne han gå omkring helt normalt! Han tok oss i hånden etter forbønnen med et ordentlig kraftig håndgrep. Etterpå gikk han rundt på hele senteret og fortalte alle de andre pasientene hva Jesus hadde gjort for ham. Halleluja - Jesus lever, frelser og helbreder!!

På fredag kveld opplevde vi et meget spesielt møte. Her ble over 20 stk frelst og flere kom fram for å bli fylt med Den Helige Ånd. Vi fikk tilbakemelding om at all som kom fram og søkte åndsdåp kom igjennom og opplevde tungene som tegn! Vi så også mange helbredelser her, ja det var her vi opplevde de fleste helbredelsene. Det var mange med astma, hjerteproblemer, diabetes osv. Møtet var i en svært fattig sigøynerlandsby, og menigheten ble ganske karakteristisk omtalt som "the ones without shoes" (de som mangler sko). En pastor fra en by i sør-Romania hadde med seg sønnen sin, en gutt på 7-8 år. Han var svært svaksynt (nesten blind) og brukte sterke briller. Mens vi ba for gutten, kunne vi se hvordan blikket hans ble mye klarere, og etter forbønnen leste han fra ei bok uten briller!!

Vi ba også for kona til Pastor Daniel. Hun hadde hatt en ryggskade fra hun var barn, og hadde kroniske smerter i ryggen. Hun hadde skjev rygg og vi kunne se hvordan den ene foten var 2-3 cm kortere enn den andre. Men da vi ba, så vi at foten "kom ut" og ble like lang som den andre. Etter forbønnen kunne hun bøye seg og ta i gulvet uten smerter!! Halleluja, vår Gud er en helbredende Gud!

På det siste møtet, søndag kveld, ba vi for ei lita jente som var døvstum. Vi la hendene på henne og befalte den døvstumme ånden å forlate henne. Dette er akkurat den samme praksis som vi leser at Jesus selv gjorde. Plutselig ser jenta seg forundret omkring. Moren prøver å snakke til henne og det er tydelig at hun kan høre det som blir sagt. Men kan hun snakke? Moren forsøker, og etter en liten stund sier jenta "dadda" (som jo betyr pappa). Etter hva vi blir fortalt var dette hennes aller første ord!! Halleluja, hvor Gud er god!


Det videre arbeidet i Romania


A: Hjelpesending
Vi arbeider med å få en trailer med hjelpesending ned til Romania i november. Vi har allerede fått inn en del penger til sendingen, men tar gjerne imot sekker med klær etc. 

B: Misjonsprosjekt
Vårt mål er å få være med å finansiere to kirkebygg innen utgangen av 1997. Det ene ligger i området Campulong. Det var her Lillian talte i det store teltmøtet. Det andre kirkebygget ligger i en landsby som heter Racovita. Her ble det kjøpt tomt til kirkebygg i forbindelse med at vi hadde en hjelpesendig i April i år. Dette kirkebygget er nå nesten ferdig. Ved siden av denne tomten ligger det en annen tomt, som er en del større. Vi opplever at Herren vil at vi skal kjøpe denne. Der ønsker vi å få reist opp et bygg som kan fungere som et treningssenter, i tillegg til at det kan fungere som en base for misjonsarbeidet der nede.

Vi regner med at det vil koste oss grovt kr 40 000,- å gjennomføre dette, og vil derfor oppfordre deg til å være med og gi til dette formålet på vedlagte giro, eller på kontonummer  (dette har jeg tatt ut, da det er et over 20 år gammelt nyhetsbrev).
 
Ellers ser vi behovet for å kunne ha et par personer stasjonert i området rundt Tirgoviste. Da tenker vi på medarbeidere som er underholdt fra Norge. Det er ikke snakk om et liv i luksus, men å få dekket livets enkle behov. Vi ser også et behov for å kunne bidra med å underholde nasjonale predikanter som Gud reiser opp der nede. 

Vi har altså våre visjoner og trosmål. Kjenner du at Gud legger noe av dette arbeidet på ditt hjerte, så kan du både som bønnepartner og økonomisk støttepartner være med oss å fullføre visjonen.

Gud velsigne deg, eller som de sier i Romania:
Dumnezeu sa te binecuvanteze! 

Broderhilsen i Kristus
Olav Fjærli