Guds fulle rustning

Efeserne 6,10-18

 

Gud vil at vi skal være sterke i Han og i Hans veldige kraft.

Bibelen sier at den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde er virksom i oss. Det er viktig at vi er bevisst dette i vår hverdag.

Herren er min styrke.

 

Så fortsetter Paulus med å si at vi skal ta på oss ”Guds fulle rustning”, fordi vi lever i en strid. Dette er en åndelig strid, som pågår konstant. Det er en strid mellom det gode og det onde, mellom Gud og Satan – og vi er midt oppe i dette fordi striden omhandler oss!

 

Nå sier bibelen klart og tydelig at Jesus overvant djevelen da han gav sitt liv for oss. Likevel er det slik at djevelen forsøker å utøve en ”stjålen” myndighet. Dette er en myndighet han kun kan utøve dersom vi tillater ham det. Bibelen sier at djevelen er ”denne verdens gud, som har forblindet de vantros sinn”

(2. Korinter 4,4)

 

Så lenge vi befinner oss her nede, må vi derfor tåle at vi blir angrepet fra ”denne verdens gud”. Det er han som setter inn angrep mot ditt sinn, din kropp (sykdom), din familie, din

økonomi eller omstendighetene rundt deg. Dette er en rett som djevelen har. Jesus bekrefter dette da han sier til Peter: ”Simon, Simon. Satan krevde dere i sin rett for å sikte dere som hvete. Men Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte.” Jesus gikk ikke i rette med Satan på vegne av Peter, fordi Peter selv måtte stride denne striden. Det samme må du som en troende gjøre i dag.

Det er derfor det er så viktig at vi er ikledd rustningen når vi strider. En troende som er ikledd Guds fulle rustning er en betydningsfull person. Gud vil vi skal bli stående for Ham også på dager som er onde.

 

 

Ikke en kamp mot kjøtt og blod


Før vi går nærmere inn på hva denne Guds Fulle Rustning er for noe, vil jeg stoppe opp ved en annen viktig sak. Her står det at vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod (=mennesker), men mot makter, myndigheter, verdens herskere i dette mørke og ondskapens åndehær i himmelrommet. Her beskrives forresten 4 uliker rangnivåer i satans hierarki av fallne engler og onde ånder. Men dette skal vi ikke gå nærmere inn på her.

 

Derimot vil jeg peke på det faktum at vår strid ikke er mot andre mennesker! Hvor ofte hører man ikke at kristne tar anstøt av den ene og den andre?   Og tar man ikke anstøt, så er man uansett imot andre kristne på en eller annen måte. Dette blir jo helt feil! Vår kamp er jo ikke imot kjøtt og blod! Dersom det er noe du ikke liker ved et annet menneske, så skal du ikke ta anstøt eller på en annen måte få noe imot dette mennesket! Jo, men denne personen sa ditt og den andre personen gjorde datt. Javel, hva sier dette skriftstedet om nettopp det? Jo, vår kamp er i den åndelige verden – i bønn! Så dersom et annet menneske har gjort deg urett, så skal du be for dette mennesket! Ikke ha noe imot andre mennesker, da kjemper du imot kjøtt og blod.

 

 

Hva ER Guds fulle rustning for noe?


Nå vil jeg gå nærmere inn på de ulike delene av denne rustningen som vi har fått. Dette er virkelig verdt et studium, og ved å se de ulike delene i sin sammenheng vil du ha en åpenbaring som gir deg kraft til å alltid stå djevelen imot, slik at han må fly fra deg.

(Jakob 4,7)

(1 Peter 5,8-9)


  1. Sannhetens belte .

Det er beltet som holder hele rustningen oppe. Uten beltet faller hele rustningen av. Jesus er veien, SANNHETEN og livet.

(Johannes 14,6)

Det er JESUS som er beltet!

 

  1. Rettferdighetens brynje .

Brynjen er veldig viktig. Det er den som beskytter hjertet og de vitale organer i kroppen. Ordspråkene sier at vi må bevare vårt hjerte framfor alt vi bevarer, for livet utgår fra det.

Jesus er vår rettferdighet!

(Korinter 1,30)

JESUS er vår brynje!

 

  1. Sko på føttene – den beredskap som fredens evangelium gir .

Vi må være rede i tide og utide, eller ”alltid beredt” som det sto i den gamle oversettelsen. Beredt, med fredens evangelium.

JESUS er Fredsfyrsten. Hele evangeliet handler om Ham.

Jesus er dermed også skoene.

 

  1. Troens skjold .

Skjoldet dekker hele kroppen.

  JESUS er Troens opphavsmann og fullender. Alt som har med tro å gjøre, handler om Ham. Han er vårt skjold og vern.

(Hebreerne 12,2)

Vår tro er knyttet til Jesu seier på Golgata, derfor fester vi blikket på Ham og den tilflukt vi har under blodet.

 

  1. Frelsens hjelm .

JESUS er vår frelser. Han er vår hjelm. Med frelsens visshet har vi en sikker hjelm som beskytter vårt hode, dvs vårt sinn og våre tanker.

 

  1. Åndens sverd .

Åndens sverd er Guds Ord. Johannes evangelium begynner med å si at JESUS er Ordet.

Ordet er vårt eneste angrepsvåpen, alt det andre i rustningen er kun forsvarsvåpen.

Jesus svarte djevelen på en klar og fast måte – ”DET STÅR SKREVET!”

Det samme må vi gjøre – Ordet er vårt våpen.

Ordet har makt til å rive ned ”mektige festningsverk” og hver tanke som reiser seg mot Gud og Hans rike.

(2. Korinter 10,4-5)

 

 

Konklusjon: Ikle dere Kristus – som er Guds Fulle Rustning!


Romerne 13,14

”Ikle dere Herren Jesus Kristus…” Han er vår rustning.

Når vi går med denne rustningen på oss, er vi helt dekket. Det er som ridderens rustning - man kan ikke se personen som er inne i rustningen.

 

Så når djevelen kommer imot deg, kan han ikke se deg, han ser kun rustningen.

Det betyr at han ser kun JESUS- og da blir han skremt og flyr!

 

 

Oljen som smører rustningen – BØNN


Legg merke til vers 18 i Efeserne 6: ”Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige.”

 

Skal rustningen være smidig og god når du strider, så må den smøres. I åndelig forstand er det ditt bønneliv som er oljen som smører rustningen din. Glem derfor aldri dette med bønn. Ikle deg Kristus! Ta deg tid sammen med Ham i bønn og tilbedelse! Derfra henter du all din styrke i striden.