September 1999


"Jesus sa til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!"  (Markus 1:17)
 
 

Kjære venner, brødre og søstre i Kristus! 


Det er med stor glede og takknemlighet i våre hjerter at vi skriver et nytt nyhetsbrev fra vårt misjonsarbeide i Romania. Det er jo en stund siden sist vi kom med en tilbakemelding fra misjonen, men dette skyldes også at det har vært en travel tid for oss. Men det har også vært en tid som har vært rik på begivenheter, og vi ser med forundring på hvordan Herren har velsignet arbeidet, både her hjemme i Norge, og i Romania. Herunder vil vi få rette en stor takk til alle dere som har støttet arbeidet både i bønn og med økonomiske gaver. I tillegg kommer alle som har sendt klær og andre ting som vi har sent nedover til disse landsbyene i Romania.


Namdalinger for Romania

Nødhjelpsaksjonen "Namdalinger for Romania" sendte en hjelpesending ned til Romania i februar 1998. Denne inneholdt en god del medisinsk utstyr, som ble meget godt mottatt. Det lokale sykehuset i Tirgoviste mottok en fødeseng og 8 rullestoler som var gitt av Rørvik Sykehjem. De restrerende to rullestolene i hjelpesendingen ble gitt til en familie som hadde to funksjonshemmede barn.

Det ble også gitt klær og annet utstyr til et barnehjem for jenter like utenfor Tirgoviste. Det lokale fengselet fikk også en god del ting. En bibelskole i byen Pitesti fikk klær. De driver enslags kombinasjon av "gymnas" og bibelskole, og de holder sine elever med gratis kost og losji. Det var derfor en stor velsignelse å kunne være til hjelp for dem. Det ble også gitt en god del til de fattige sigøynerlandsbyene hvor vi hadde møter i 1997.

Vi vil takke "Namdalinger for Romania" for den enestående giverglede og innsats som er gjort for å få til alt dette.


Ny misjonstur med hjelpesending

I perioden 12. august til 10. september var vi, Olav Fjærli og Lillian Hellesø, på en ny misjonstur i Romania. Misjonsturen ble samkjørt med en ny hjelpesending fra "Namdalinger for Romania". Vi hadde derfor også med oss trailersjåføren Jon Rambjør fra Fredrikstad. En herlig kristne trailersjåfør, som brenner for Jesus. Han var med oss den første uken, hvor han deltok på møter ved siden av utdelingen av hjelpesendingen.

Etter mellomlanding i Zurich, var vi fremme i Buccuresti like før midnatt. Laura Popescu og hennes bror Liviu møtte oss på flyplassen, og vi tilbrakte et par dager hos Laura i Buccuresti, for vi satte kursen mot Tirgoviste 14. august.

Her kom vi akkurat i tide til å ta imot Jon, som kom kjørende med traileren etter en strabasiøs reise nedover Europa. Mens Jon og Lillian var opptatt med hjelpesendingen, dro Olav ut til et stort møte i en landsby som heter Bâleni. Det var nesten 100 stk til stede på møtet, og 6 stk kom frem for å gi sitt liv til Jesus i ettermøtet! Sent på kvelden sjekket vi inn hos ekteparet Dorca og Dan Andrei. Vi hadde fått lov til å disponere deres leilighet i sentrum av Tirgoviste. Dette ble vår base under resten av oppholdet.


Evangelisering og bryllupsfest

På søndag 15. august var vi på to møter. Det første var i Racovita kl 11:00. Dette er en av menighetene til sigøynerpastoren Daniel Turculet. Menighetsbygget er reist med økonomisk støtte fra oss i Norge. På ettermiddagen var det duket for stormøte i Betel Pentecostal Church i Tirgoviste. Pastor for denne menigheten er Nelu Floarea, som forøvrig også er pinsevennenes øverste leder i fylket Dimbovita hvor Tirgoviste er fylkeshovedstad.

Møtet i Betel var kombinert med et gedigent bryllup! Og vi ble også invitert til å være med og delta. Olav hadde en kort appellpreken om Guds kjærlighet. Det var nok et sted mellom 300- 400 stk til stede denne kvelden. Etter møtet ble vi faktisk sittende til bords med selveste brudeparet i et gedigent bryllupsmåltid!


Schela-Mare

På mandag morgen startet det praktiske arbeidet med traileren og hjelpesendingen. Vi lastet inn hele hjelpesendingen i kjelleren i Betel Pentecostal Church. Dette ble da basen som vi kjørte ut utstyr og sekker fra - ut til landsbyene omkring. Hele den påfølgende uken var vi opptatt med å kjøre ut sekker med klær, mat og annet fra hjelpesendingen.

Onsdag 18. august kjørte vi ut til en landsby som heter Schela-Mare. Vi delte ut nødhjelp til menigheten der, og hadde møte der etterpå. Det var cirka 35 stk til stede og 8 stk kom for å innvie sine liv til Gud. Det var også flere som ble bedt for til helbredelse. Steke vitnesbyrd kunne fortelle at Gud hadde røt ved flere av dem.

På kvelden besøkte vi 8 familier som bodde i en nedlagt militærforlegning, ikke så langt fra menighetslokalet hvor vi hadde hatt møte tidligere på dagen. Disse familiene var svært fattige og manglet det meste. Vi fikk være til spesiell velsignelse for disse familiene. Vi kom også tilbake uken etter og hadde et møte der. Da ble hele 15 stk frelst, og vi ba for flere syke som ble øyeblikkelig helbredet! Der var bl.a. en liten gutt som var nesten døv og hadde store smerter i ørene. Gutten ble momentant helbredet og kunne etterpå høre at vi hvisket til ham bakfra. Og smertene var nå forsvunnet! Halleluja, Gud er en fantastisk lege!

På torsdags kveld, etter at vi hadde brukt mesteparten av dagen til å kjøre ut ting fra hjelpesendingen, hadde vi et møte i Betel Pentecostal Church. Olav talte over temaet "Cleanse the temple".

Fredag 20. august dro vi ut til en nedlagt fabrikk, noen mil utenfor Tirgoviste. Her bodde det flere familier i en forfallen blokk. Leilighetene ble i sin tid gitt til de som arbeidet ved den nå nedlagte fabrikken. Nå levde disse familiene uten strøm og vann, i svært kummerlige forhold oppe i disse fabrikkruinene. Vi delte ut mat, klær og leker til barna. En ung mann ved navn Ciprian gjorde en kjempejobb med å ta oss ut dit hvor nøden var størst.


Prepeleac

Fredag kveld hadde vi et friluftsmøte i en sigøynerlandsby like utenfor Tirgoviste. Landsbyen heter Prepeleac, og skulle vise seg å bli et sted der evangeliet skulle få bryte gjennom! Denne kvelden var det omlag 40 stk til stede, og vi ba med 16 stk til frelse! Over 30 stk ble bedt for til helbredelse, og Herren virket med og rørte ved folk. Ei lita jente ble ble helbredet fra dårlig hørsel, og kunne repetere hvisking i øret bakfra - uten å ha på høreaparat. Folk med store ryggsmerter gjorde bøyninger og tøyninger uten smerter etter forbønn!

Vi kom tilbake flere ganger til denne landsbyen. For hver gang kom det flere mennesker for å høre evangeliet, og Gud grep inn og stadfestet sitt ord med frelse og helbredelse. Møtet på kvelden 28. august ble helt spesielt. Vi hadde først et barnemøte, der det kom rundt 25 barn. Etter barnemøtet ba alle disse barna med i frelsesbønnen! Etterpå hadde vi et stort friluftsmøte, med over 70 stk til stede. Lillian talte om Paulus, hvordan han ble forvandlet da han møtte Jesus. Deretter talte Olav om den bortkomne sønn i Lukas 15. Over 30 stk kom fram og gav respons på frelsesinnbydelsen! Deretter ba vi for syke i over 2 timer! En kvinne hadde brukket ryggen og skadet hoften i et stygt fall. Hun kom slepende med to svære krykker. Vi ba for henne og etterpå kastet hun krykkene og løp sammen med Olav i folkemengden!!


Vekkelsesmøte i fengselet

På lørdag dro vi ut til Dimbovita Kretsfengsel, utenfor Tirgoviste. Vi fikk lov til å ha et møte i et stort auditorium i fengselet. Det var over 90 fanger til stede. Olav prekte kort og konkret om de tre kors som ble reist på Golgata, og deres betydning for oss i dag. Det var tydelig at disse fangene ble grepet over budskapet om "den frelste røveren", som hadde både sine hender og føtter naglet fast - og dermed ikke kunne gjøre noen god gjerning for å komme inn i Guds Rike. Men han hadde sin munn og sitt hjerte fri. Han kunne derfor bekjenne med sin munn og tro med sitt hjerte, sli Romerne 10:9 taler om. Vi gav en frelsesinnbydelse, og alle fangene rakte opp hånden som et tegn på at de vile gi sine liv til Gud!! Halleluja - tenk hvilken herlig atmosfære det var i dette møtet i et grått fengsel i Romania!


Tur til Transylvania

Mot slutten av oppholdet tok vi en liten rundtur i midt-Romania (Transylvania). Vi var tre dager i en liten by som heter Dumbrâveni. Her besøkte vi en stor institusjon eller senter for handicappede. Vi delte ut mange nytestamenter her, sammen med mat, klær og annet.

Vi besøkte også to fengsler til, et i Brasov og et i Harghita. Gud møtte mennekser p åalle disse stedene. På møte i en liten pinsemenighet utenfor Brasov, ble ei lita jente møtt av Gud på en helt spesiell måte. Hun var døvstum, og på grunn av hjerneskade kunne hun heller ikke gå - selv om hun var 6 år gammel. Vi befalte den døvstumme ånden å komme ut av henne, og hun kunne både høre og tale etterpå!! Deretter tok tolken Lily Stoica en veldig frimodig beslutning. Vil jenta gå dersom vi setter henne ned på gulvet? Midt i det mektige bønnebruset som var i lokalet, ble jenta satt ned på golvet, og hun tok sine første skritt!! Halleluja hvor herlig det er å tjene en slik Gud!


Sluttappell

Vi har fortsatt veldig mye ugjort i dette arbeidet nede i Romania. Men behovene er store. Vi har en visjon om å starte em bibelskole/treningssenter som kan utruste lokale arbeidere for denne misjonsmarken. Vi håper du vil være med og støtte det videre arbeidet i Romania i dine bønner. Kjenner du at du også vil støtte økonomisk, kan du gi på vedlagte giro eller gi din gave på vår misjonskonto nr....
(dette har jeg klippet bort, da brevet er 19 år gammelt)

Gud velsigne deg!


Broderhilsen i Kristus

Olav Fjærli